ВАЖЛИВО: Перш ніж почати будь-яке використання комп'ютерних програм, перерахованих нижче, уважно прочитайте умови використання, що містяться в цій Угоді. Встановлення, запуск або інший спосіб розпочати використання Програмного забезпечення означає належне укладення цієї Угоди та вашу повну згоду з усіма її умовами. Якщо ви беззастережно не приймаєте умови цієї Угоди, ви не можете використовувати Програму.

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

Ця Ліцензійна угода поширюється на Програмне забезпечення: «Wapp.im» i «WhatCRM».

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1 Ліцензіар - iQteco INC. Юридична адреса: США 515 15TH AVE W. PALMETTO, FL 34221

1.2 Ліцензіат - будь-яка фізична або юридична особа, яка має право використовувати Програму у власних інтересах відповідно до вимог цієї Угоди.

1.3 Програма - Програма для комп'ютерів «Wapp.im» / «WhatCRM» (як в цілому, так і її компоненти), яка являє собою об'єктивно представлений набір даних і команд, включаючи вихідний код, базу даних, аудіовізуальні твори, включені Ліцензіаром до складу зазначеної програми для комп'ютерів, а також будь-яку документацію щодо її використання.

1.4 Використання Програми - використання функціональних можливостей та/або запуск у порядку, визначеному користувачем (технічною) документацією та цією Угодою.

1.5 Авторизований користувач – користувач, зареєстрований Ліцензіатом у Програмі та авторизований у Програмі принаймні один раз.

1.6 Обліковий запис - інформаційний ресурс, що являє собою сукупність даних одного примірника Програми з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого об'єкти Програми групуються для їх спільного відображення та використання.

1.7 Технічна підтримка – діяльність, що виконується Ліцензіаром у межах та обсягу, встановлених Ліцензіаром для забезпечення роботи Програми, включаючи інформаційну та консультаційну підтримку Ліцензіата щодо використання Програми.

1.8 Угода - документ, згідно з яким Ліцензіар (або інша особа, що має відповідні права) надає Ліцензіату Програму для її використання на умовах цієї Угоди.

1.9. реєстрація - дія Ліцензіата, спрямована на створення Облікового запису, що здійснюється в порядку та для цілей, передбачених ліцензією відповідного типу.

1.10. Обліковий запис – запис у системі Ліцензіара (пара логін/пароль або спеціальний ключ API), в якому зберігаються дані, що дозволяють ідентифікувати та авторизувати Ліцензіата та авторизованого користувача.

1.11. Тип ліцензії - тарифний план, обраний Ліцензіатом, згідно з Прайс-листом Ліцензіара, опублікованим в мережі Інтернет за адресою: https://wapp.im/#price

1.12. API (Application Programming Interface) - інтерфейс взаємодії Системи зі сторонніми програмами за допомогою загальнодоступних методів, опублікованих Ліцензіаром.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право використовувати (проста невиключна ліцензія) Програмне забезпечення в межах його функціональності шляхом відтворення Програмного забезпечення (підключення до Програмного забезпечення через Інтернет) виключно для самостійного використання Ліцензіатом без права субліцензування третім особам. .

2.2 Ця Угода укладається до або відразу після початку використання Програмного забезпечення та діє протягом усього терміну законного використання Програмного забезпечення Ліцензіатом протягом терміну дії авторських прав на нього, за умови, що Ліцензіат належним чином дотримується умов цієї Угоди.

2.3. Ліцензіар надає Ліцензіату право використовувати Програмне забезпечення без будь-яких територіальних обмежень в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством Російської Федерації, Договором та цією Угодою.

3. АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ТОРГОВІ ЗНАКИ

3.1 Програма є результатом інтелектуальної діяльності та предметом прав інтелектуальної власності (Комп'ютерної програми), які регулюються та охороняються законами про інтелектуальну власність та нормами міжнародного права.

3.2 Алгоритми Програмного забезпечення та його вихідні коди (включаючи їх частини) є комерційною таємницею Ліцензіара. Будь-яке їх використання або використання Програмного забезпечення з порушенням умов цієї Угоди вважається порушенням прав Ліцензіара і є достатньою підставою для позбавлення Користувачем прав, наданих цією Угодою.

3.3 Ліцензіар гарантує, що він має всі права на Програмне забезпечення, включаючи документацію на Програмне забезпечення, необхідні для надання їх Ліцензіату.

3.4 Відповідальність за порушення авторських прав настає відповідно до чинного законодавства.

3.5 За цією Угодою Ліцензіату не надаються права на використання Торгових марок і Знаків обслуговування Ліцензіара та/або його партнерів.

3.6 Ліцензіат не може за жодних обставин видаляти або приховувати будь-яку інформацію чи дані про авторські права, торгову марку чи патент із Програми.

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

4.1 Ліцензіату надається право на реєстрацію відповідно до цієї Ліцензійної угоди.

4.2 Ліцензіат може зареєструватися самостійно, створивши та вказавши свій обліковий запис.4.3 Ліцензіат має право в рамках цієї Ліцензії та відповідно до обраного типу Ліцензії розміщувати в Обліковому записі належні йому дані, якщо це не порушує цю Ліцензійну угоду.

4.4 Ліцензіат має право змінювати, додавати або видаляти файли Програми лише у випадках, передбачених законодавством про авторське право.

5. ПЕРЕДАЧА (ПЕРЕДАЧА) ПРАВ

5.1 Крім випадків, передбачених цією Угодою, Ліцензіат має право одноразово передати свої права та обов'язки за цією Угодою іншому авторизованому користувачеві.

5.2 Передача (передача) прав та обов'язків здійснюється лише за повної та беззастережної згоди нового Ліцензіата з усіма умовами цього Договору та Договору.

5.3 Ліцензіат повинен надати Ліцензіару повні дані про нового Ліцензіата для перереєстрації Програми на нього відповідно до цієї Угоди.

5.4 Передача (передача) прав за цим Договором не може здійснюватися опосередковано або через будь-яку третю сторону. 6.

6. ВИДИ ЛІЦЕНЗІЇ

6.1 Ліцензіат має право самостійно вибрати відповідний тип ліцензії, перелік яких розміщено в мережі Інтернет за адресою: http://wapp.im. Ліцензія купується за передплатою, платежі списуються з картки

6.2 Ліцензіат має право використовувати Програмне забезпечення в рамках ліцензії для оцінки (пробної версії) протягом обмеженого періоду часу, визначеного умовами, що діяли на момент реєстрації, без виплати винагороди.

6.3 Ліцензіат має право змінити тип ліцензії протягом строку її дії, у цьому випадку термін придбаної ліцензії буде збільшено на строк дії сплаченої, але невитраченої поточної ліцензії з урахуванням тарифної вартості нову ліцензію.

6.4 Початок строку дії ліцензії - день створення Облікового запису та/або Облікового запису (день Реєстрації).

6.5 У разі, якщо термін дії відповідної ліцензії закінчується, а Ліцензіат не може придбати нову ліцензію протягом чотирьох (4) календарних днів із переліку, зазначеного в Розділі 6.1 цієї Угоди, подальше використання Програми Ліцензіатом може бути обмежено. Ліцензіаром на власний розсуд.

6.6 Ліцензіар може в односторонньому порядку змінити типи ліцензій, опублікувавши новий список ліцензій в Інтернеті за адресою http://wapp.im не пізніше ніж за 14 (Чотирнадцять) днів до дати набрання чинності такими змінами.

7. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМИ

7.1 Реєстрація.

7.1.1 Для використання програми Ліцензіату необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Ліцензіата буде створено унікальний Обліковий запис та Обліковий запис. Щоб додати Авторизованих користувачів, Ліцензіат повинен створити свої облікові записи та надати їм доступ до Облікового запису за допомогою Програмного забезпечення. Кількість Авторизованих користувачів в межах одного Облікового запису визначається залежно від типу ліцензії.

7.1.2 Для реєстрації Ліцензіат зобов'язується надавати правдиву та повну інформацію про себе та Авторизованих користувачів на запитання, запропоновані в реєстраційній формі, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Ліцензіат надає неправильну інформацію або Ліцензіар має підстави вважати, що інформація, надана Ліцензіатом, є неповною або недостовірною, Ліцензіар має право на власний розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Ліцензіата та заборонити використання Програми.

7.2 Логін та пароль для доступу до Облікового запису Ліцензіата або Авторизованого користувача.

7.2.1 Під час реєстрації Ліцензіат або Уповноважений користувач обирає власний логін (унікальне символічне ім'я для облікового запису Ліцензіата або Авторизованого користувача) та пароль для доступу до свого Облікового запису. Ліцензіар має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіна та пароля (довжина, допустимі символи тощо).

7.2.2 Ліцензіат або Уповноважений користувач несе повну відповідальність за безпеку (імунітет від вгадування) обраного ним пароля, а також за збереження конфіденційності свого пароля. Ліцензіат несе повну відповідальність за всі дії/бездіяльність (а також їх наслідки) у межах або під час використання Програми під його Обліковим записом, включаючи випадки добровільної передачі чи недотримання конфіденційності даних для доступу до свого облікового запису третім особам. на будь-яких умовах (у тому числі за договорами чи угодами). При цьому всі дії в межах або з використанням Програмного забезпечення під обліковим записом Ліцензіата вважаються вчиненими ним самим, за винятком випадків, які мають місце після отримання Ліцензіатом повідомлення від Ліцензіата про несанкціоноване використання Програмного забезпечення під обліковим записом Ліцензіата або про будь-яке порушення (підозру в порушенні) конфіденційності його пароля, надісланого в порядку, передбаченому цією Угодою.

7.2.3 Ліцензіат повинен негайно повідомити Ліцензіара про будь-який несанкціонований доступ до Програми за допомогою його/її Облікового запису та/або про будь-яке порушення (ймовірне порушення) конфіденційності його/її пароля. З метою безпеки Ліцензіат зобов'язаний безпечно припинити дію облікового запису Ліцензіата (кнопка «Вийти») в кінці кожного сеансу роботи Програми. Ліцензіар не несе відповідальності за можливу втрату даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть виникнути внаслідок порушення Ліцензіатом положень цієї частини Угоди.

7.3 Видалення облікового запису. Ліцензіат має право заблокувати та видалити обліковий запис Ліцензіата, включаючи весь вміст, без пояснення причин у разі порушення умов Угоди. З цього моменту неможливо відновити обліковий запис, будь-яку пов'язану з ним інформацію та доступ до Програми за допомогою цього облікового запису.

8. ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ

8.1 Ліцензіату та/або Уповноваженим користувачам забороняється робити будь-які дії, які можуть спричинити: а) збій у роботі обладнання та мережі Ліцензіара; b) зламати Програмне забезпечення або обмежити можливості інших користувачів використовувати Програмне забезпечення; в) несанкціонований доступ до Програмного забезпечення та інформаційно-комп'ютерних і мережевих ресурсів Ліцензіара; г) заподіяння або погрози заподіяння шкоди третім особам, у тому числі шляхом розміщення інформації та посилань на мережеві ресурси, вміст яких є незаконним згідно з чинним законодавством Російської Федерації або законодавством третіх осіб.

8.2 Ліцензіату не надається можливість і право змінювати Програмне забезпечення.

8.3 Ліцензіат самостійно забезпечує наявність обладнання, що відповідає технічним вимогам щодо використання Програми та доступу до мережі Інтернет.

8.4 Ліцензіат гарантує, що має всі необхідні права на всі дані, комп'ютерні програми чи послуги, які використовуються ним у зв'язку з використанням Програми, і що такі дії не порушують права третіх осіб.

8.5 Ліцензіат не має права використовувати Програмне забезпечення будь-якими способами, окрім зазначених у цій Угоді, або копіювати, продавати та перепродавати Програмне забезпечення або мати доступ до нього, за винятком випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Ліцензіара.

9. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

9.1. Ліцензіар надає Технічну підтримку Ліцензіату, включаючи питання функціональності Програмного забезпечення, особливості роботи на стандартних конфігураціях підтримуваних операційних, поштових та інших систем, у порядку та на умовах, викладених у технічній документації до Програмного забезпечення. .

9.2 Ліцензіат має право звернутися до технічної підтримки Ліцензіара без виплати будь-якої додаткової винагороди.

9.3 З метою надання технічної підтримки Ліцензіат має право вимагати від Ліцензіата надання інформації щодо даних облікового запису, специфікацій обладнання та іншої інформації, необхідної для надання технічної підтримки.

10. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1 Програма надається за принципом «як є», і Ліцензіат не гарантує, що всі її функції відповідатимуть очікуванням Ліцензіата або будуть придатними для використання для конкретних цілей Ліцензіата.

10.2 Ліцензіат не ініціює і не контролює розміщення Ліцензіатом будь-якої інформації під час використання Програми, не впливає на її зміст і цілісність, а також на момент розміщення зазначеної інформації не знає і не може знати, чи це порушує охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, міжнародні договори та чинне законодавство.

10.3 Ліцензіат не несе відповідальності перед Ліцензіатом за будь-які збитки, будь-яку втрату доходу, прибутку, інформації чи заощаджень, пов'язаних із використанням або неможливістю використання Програми, у тому числі у разі попереднього повідомлення Ліцензіата про можливість таких збитків, або будь-якою претензією третьої сторони.

10.4 Якщо під час використання Програми будуть виявлені помилки, Ліцензіар вживе заходів для їх виправлення якнайшвидше. Сторони погоджуються, що точний термін усунення помилки не може бути визначений, оскільки Програмне забезпечення тісно взаємодіє з іншими сторонніми комп'ютерними програмами, операційними системами та апаратними ресурсами комп'ютера Ліцензіата, а працездатність і час усунення проблем не залежать. повністю лише на Ліцензіара.

10.5 У разі вчинення Ліцензіатом дій, заборонених нормами цієї Угоди, Ліцензіар має право без пояснення причин та без повідомлення Ліцензіата вжити заходів для виявлення та запобігання зазначених порушень.

10.6 Ліцензіат несе відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до законодавства.

11. УМОВИ ОБРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ11.1 Приймаючи умови цієї Угоди, Ліцензіат, діючи вільно, за власним бажанням та у власних інтересах, виражає свою згоду: надавати свої персональні дані, включаючи прізвище, ім'я, по батькові, адресу електронної пошти, контактний номер телефону, дату народження, регіон, місто, організація, посада для їх обробки Ліцензіаром.

11.2 Ліцензіар зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для захисту вищезазначених персональних даних від несанкціонованого доступу або розголошення.

11.3 Ліцензіар здійснює такі дії щодо обробки персональних даних: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, деперсоналізація, блокування, видалення, знищення.

11.4 Ця згода дійсна протягом терміну дії Ліцензійної угоди та використання Програмного забезпечення Ліцензіатом. Ліцензіат розуміє та погоджується, що в разі відкликання цієї згоди він/вона втрачає можливість використовувати частину або всі послуги Програмного забезпечення.

11.5 Ліцензіат може відкликати згоду на обробку персональних даних, звернувшись до технічної підтримки Ліцензіара через чат за номером підтримки WhatsApp: +7(995)226-83-26.

11.6. Ліцензіат погоджується отримувати рекламні та інформаційні повідомлення щодо продуктів і послуг Ліцензіара та його партнерів на електронну пошту, адресу якої він вказує при реєстрації.

12. ЧИНА, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1 З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

12.2 Ліцензіар має право змінювати умови цієї Угоди в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в Інтернеті за адресою http://whapp.im.

12.3 Ліцензіар має право в односторонньому порядку розірвати цю Угоду у разі порушення Ліцензіатом умов цієї Угоди щодо використання Програми.

12.4 Після припинення дії цієї Угоди будь-якою стороною та на будь-яких підставах Ліцензіат та Уповноважені користувачі зобов'язані повністю припинити використання Програми.

12.5 У разі визнання компетентним судом будь-яких положень цієї Угоди недійсними, Угода залишається чинною в іншій частині.

13. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Ліцензіату забороняється використовувати Програмне забезпечення для відправки масових повідомлень електронної пошти комерційного, рекламного чи іншого характеру, які не погоджені (не запитуються) одержувачем за допомогою електронної пошти або груп телеконференцій («спам»). Не розглядається як «спам» розсилка інформації за згодою одержувача, з можливістю скасування підписки.

13.2 Ліцензіат повинен використовувати Програму лише в законних цілях і законними засобами з урахуванням законодавства Російської Федерації, Європейського Союзу та США.

13.3 Ліцензіат несе безпосередню відповідальність за вміст Облікового запису (копію Програми) та дані, створенні та обслуговуванні Ліцензіатом. Ліцензіар не має попереднього контролю за змістом інформації, розміщеної та/або розповсюдженої Ліцензіатом; однак, якщо розміщення та поширення такої інформації суперечить законодавству, Ліцензіар має право заблокувати або видалити відповідний Обліковий запис та дані без попередження.

13.4 Ліцензіар не надає Ліцензіату послуги зв'язку, не забезпечує доступ Ліцензіата до інформаційних систем інформаційно-телекомунікаційних мереж, у тому числі Інтернету, а також не здійснює діяльність з отримання, обробки, зберігання, передачі та доставки телекомунікаційних повідомлень. .

14. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЛІЦЕНЗІАРА

Адреси, що стосуються умов цієї Угоди та технічної підтримки, приймаються контактами, вказаними на https://wapp.im/#support.


ВИКОНАВЕЦЬ

iQteco INC.


США 515 15TH AVE W. PALMETTO, FL 34221